Usługi

Studnie głębinowe

Studnia - pionowe (czasami skośne) ujęcie wód podziemnych, sztuczny otwór wiercony lub kopany, sięgający do poziomu wodonośnego.

Otwory pizometryczne

Piezometry instaluje się w celu prowadzenia pomiarów (monitoringu) poziomu wód gruntowych.

Otwory rozpoznawcze

Wykonania wiercenia w celu wcześniejszego rozpoznania geologii i hydrogeologii obszaru.

Dodatkowe informacje

Informacje

Firma Zakład Studniarski Jacek Kąkolewski posiada wyk

Read More